הסבר כללי
ידע קודם: קפיץ ידיים.
תאור: סלטה קדימה מהנפה אחורית. 
מבצע בהדגמה: סיני
שם הטריק באנגלית: webster
הדגמה