הסבר כללי
ידע קודם: מקקו, פליק פלאק.
תאור: פליק פלאק ביד אחת (לרוב היד הראשונה בגלגלון.)
מבצע בהדגמה: גיא בן מרדכי
שם הטריק באנגלית: valdez
הדגמה