הסבר כללי
ידע קודם: רייז, גאמבי.
תאור: רייז עם הנחה של יד אחת על הקרקע לפני הגעתה של הרגל המניפה, היד המונחת היא היד של הרגל המניפה ברייז.
מבצע בהדגמה: גיא בן מרדכי
שם הטריק באנגלית: touchdown raiz
הדגמה