הסבר כללי
ידע קודם: קיפ אפ, פליק פלאק
תאור: היפוך לאחור כמו פליק פלאק עד למצב של עמידת ידיים משם ירידה לשכמות וביצוע קיפ אפ (בלי עצירות)
מבצע בהדגמה: סיני
שם הטריק באנגלית:  suicide kip up
הדגמה