הסבר כללי
ידע קודם: גלגול לפנים, קיפ אפ.
תאור: גלגול לפנים שבו כשהשכמות נוגעות ברצפה והרגליים מתנתקות מבצעים קיפ אפ.
מבצע בהדגמה: קופסקי
שם הטריק באנגלית: roll kip-up
הדגמה