הסבר כללי
ידע קודם: סלטה לאחור, סוויפ
תאור: סלטה לאחור מהנפה לפנים.
מבצע בהדגמה: סיני
שם הטריק באנגלית: gainer
הדגמה