הסבר כללי
ידע קודם: רייז
תאור: רייז שבו מצמידים את הרגליים באוויר ומצליפים אותם כלפי הרצפה.
מבצע בהדגמה: רועי צוק
שם הטריק באנגלית: envergado
הדגמה