הסבר כללי
ידע קודם: ערבית, אריאל ישר
תאור: ערבית בלי ידיים. 
מבצע בהדגמה: סיני
שם הטריק באנגלית: brandy
הדגמה