הסבר כללי
ידע קודם: סלטה לפנים, גלגלון צידי.
תאור: גלגלון צידי שלאחריו המבצע קופץ ומבצע רבע פנייה כך שפניו לכיוון התנועה ומשם ( באותו הניתור) הוא מבצע סלטה לפנים.
מבצע בהדגמה: קופסקי
שם הטריק באנגלית: cart-front
הדגמה