טריקינג במודיעין טריקינג מודיעין
מיקום:
החוג יתקיים באולם הספורט השמשונית , חטיבת הצנחנים 35

דרכי הגעה מתחנה מרכזית חדשה בתל אביב ע"פ האתר bus.co.il

ימי אימון:
ימים שני וחמישי
טווח גילאים ושעות:
17:00 – 16:00 כיתות א' עד ב'
17:00-18:00 כיתות ג' עד ד'
18:00-19:00 כיתות ה' – ו'
19:00-20:00 ז' ומעלה
מאמן:
דור קופסקי דבס
050-878-1410

להצטרפותצור קשר