הכישורים הטכנים המתוארים באתר זה צריכים להיות מבוצעים רק, אך ורק אם יש לך את היציבות הפיזית והפסיכולוגית לעשות זאת.

התייעצות עם רופא או מדריך כושר גופני מומלץ לפני שתנסה את האלמנטים האלו אם קיימים ספקות כלשהם.

בזה שנכנסת/צפית באתר זה, אתה וכל מי שאתה מלמד מסכים כי אתה/הם לא יערבו את יוצר האתר, ספק האינטרנט או כל גוף אחראי במקרים הבאים: פציעות, שיתוק, מוות, נזק לרכוש, טראומה נפשית תוך נסיון / אימונים בשיטות שתוארו כאן.

עם כניסתך לאתר, אתה מסכים עם כל תנאי השימוש הללו.

כל הזכויות שמורות לטריקשראל.